U bent op mijn informatiewebsite beland, omdat u misschien heeft ervaren dat de strategie van het langdurig beleggen in aandelen (buy and hold) inmiddels enigzins achterhaald is en dat fundamentele data niet de enige doorslaggevende factor vormen voor de waardering van aandelen. Ik heb daarom een strategie ontwikkeld die in het verleden al succescvol is gebleken, zelfs in volatiele en "irrationele" tijden en niet is gebaseerd op fundamentele data die door de centrale banken sowieso sterk aan invloed hebben ingeboet, maar volledig berust op technische analyse en stochastiek. In tegenstelling tot aandelenbeleggingen profiteert mijn strategie ook van dalende en zelfs van nauwelijks veranderende koersen. Hierdoor kunnen aanzienlijke rendementen worden behaald.

Vertrouw voorspelde rendementen over het algemeen echter niet zomaar, prachtige brochures en dure beursinformatiediensten kunnen u van alles beloven, bewezen performances blijven meestal achterwege. Blijf daarom alleen op de feiten letten. En die kunnen hier te allen tijde worden bekeken via het platform dat ik gebruik. Transparantie is hier cruciaal. Kies voor transparantie.
 
De posities in mijn wikifolio GERMAN30 AUTOSIGNAL TRADING zijn gericht op stijgende of dalende koersen van de Duitse DAX-index en komen tot stand via automatisch gegenereerde koop- en verkoopsignalen van een zelf ontwikkeld halfautomatisch handelssysteem. Factoren zoals vermeende oorzakelijkheden op het nieuwsfront en door emoties gedreven beslissingen zullen op deze manier worden uitgesloten. 
 
Klik op de volgende button en bekijk mijn wikifolio, waarvan certificaten kunnen worden gekocht:

 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u hier de ISIN vinden die u nodig hebt voor een eventuele aankoop:

 

                                        

 

 
Beste beleggers,
 
 
 
Met meer dan 30 jaar ervaring op de aandelenmarkt in bijna alle activaklassen en met een achtergrond op financieel gebied van lucht- en ruimtevaarttechnologie, waar risicobeheer van het allergrootste belang is, heb ik me de afgelopen jaren geconcentreerd op het ontwikkelen van een halfautomatisch handelssysteem. Dit handelssysteem is ontworpen om automatisch koop- en verkoopsignalen te genereren die zijn gericht op stijgende of dalende koersen van de Duitse DAX-index. Het handelssysteem kijkt alleen naar prijsbewegingen uit het verleden. Nieuws van welke aard dan ook, bijvoorbeeld kwartaalresultaten van DAX-bedrijven, economische cijfers of interventies van de Europese Centrale Bank spelen geen rol bij de gegenereerde signalen. Ook psychologische aspecten zoals kuddegedrag en door emoties gedreven beslissingen zullen op deze manier worden uitgesloten bij het kopen en verkopen van posities. Op de veelgestelde vraag of ik ook zou kunnen traden voor potentiële investeerders, stuitte ik op zoek naar een praktische oplossing op het wikifolio.com platform dat wereldwijd geïnteresseerde beleggers in staat stelt deel te nemen aan mijn beurshandel. Voor meer gedetailleerde informatie over het platform, zie INDEXCERTIFICATEN, voor meer details over mijn handelsstrategie, zie GERMAN30 AUTOSIGNAL TRADING.
 

 

INDEXCERTIFICATEN

Wikifolio.com is een sociaal handelsplatform dat handelaren in staat stelt om hun handelsstrategieën gratis te publiceren via een fictieve referentieportefeuille oftewel een wikifolio. Potentiële beleggers hebben de mogelijkheid om rechtstreeks te profiteren van het knowhow van deze handelaren en kunnen beleggen in de indexcertificaten uitgegeven door Lang & Schwarz AG, die deze wikifolio's exact weerspiegelen. U kunt deze indexcertificaten net als aandelen rechtstreeks kopen bij uw bank, online broker of bij Lang & Schwarz via het desbetreffende ISIN (= International Securities Identification Number) en kunt u voornamelijk verhandelen via de aandelenbeurs van Stuttgart (8:00-20:00 CET) of rechtstreeks via Lang & Schwarz (7:30-23:00 CET). De actuele CET (Central European Time) wordt onderaan de pagina weergegeven. De minimale inleg is de aankoopprijs van een enkel cerificaat in euro. Volgens wikifolio.com zijn de indexcertificaten van een garantie voorzien, hetgeen betekent dat verliezen als gevolg van een algemeen emittentenrisico met betrekking tot certificaatinvesteringen grotendeels worden gedekt. U hoeft zich niet te registreren op wikifolio.com. Het wikifolio.com-platform is gevestigd in Oostenrijk en Duitsland en is daarom onderworpen aan de desbetreffende strenge wetten van deze landen.

Mijn privétransacties worden eveneens door mij en mijn team op de wikifolio.com pagina gepubliceerd. Daar kunt u de volledige, daadwerkelijke, actuele en niet manipuleerbare netto performance van mijn wikifolio GERMAN30 AUTOSIGNAL TRADING volgen en vindt u onder meer ook veel cijfers en informatie over de genomen posities evenals mijn opmerkingen en de ISIN.
 
Klik gewoon op de volgende button voor deze informatie (ook ongeregistreerd) direct op wikifolio.com (in het Engels), maar u kunt hier ook terecht voor een eventuele registratie:

 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u hier de ISIN vinden die u nodig hebt voor een eventuele aankoop:

 

                                        

 

 

GERMAN30 AUTOSIGNAL TRADING

Zoals eerder aangegeven, kan dit handelssysteem automatisch koop- en verkoopsignalen genereren die zijn gericht op stijgende of dalende koersen van de Duitse DAX-index. Het handelssysteem kijkt alleen naar prijsbewegingen uit het verleden. Het systeem is geoptimaliseerd voor hefboomproducten, hetgeen betekent dat zowel het aantal als het verliesbedrag van verliesgevende trades tot een absoluut minimum zullen worden beperkt. Het systeem is halfautomatisch omdat de signalen welliswaar volledig automatisch worden gegenereerd, maar de koop- en verkooporders zelf moeten worden uitgevoerd. Het is dus mogelijk om zelf te beslissen of u koop- en verkooporders bijvoorbeeld via CFD's, DAX-ETF's of met warrants wilt uitvoerenU kunt het systeem echter ook gebruiken voor een aandelenportefeuille, maar dan wordt u in sommige gevallen geacht de signalen anders te interpreteren, hiervoor zijn echter duidelijke richtlijnen en kunt u hierover contact met mij opnemen. Het systeem is verder gericht op swing trading en niet op intraday trading, beter bekend als "day trading". Dit komt omdat het systeem profiteert van wekelijkse en maandelijkse koersveranderingen van de DAX en niet van koersveranderingen binnen een handelsdag, vooral omdat de koersveranderingen op basis van minuten of uren vaak niet duidelijk aangeven welke kant de koers van de index later op de dag op zal gaan. Daarnaast mis je vaak de niet onaanzienlijk grote koersbewegingen die plaatsvinden buiten de reguliere handelsuren, zoals bij voorbeeld in Azië. De hogere volatiliteit veroorzaakt door een onzekere aandelenmarkt kan daarom beter worden benut met dit handelssysteem. De houdperiode van de individuele posities kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. In principe worden de posities geselecteerd via technische analyse, met name met behulp van lijndiagrammen en stochastiek. Zoals eerder vermeld, speelt nieuws van welke aard dan ook geen rol bij de gegenereerde signalen. Psychologische aspecten zoals kuddegedrag maar ook emoties zullen daarom bij aan- en verkoop worden uitgesloten. Doorgaans zijn er slechts tussen vijf en tien trades per jaar, dus de kosten van de spread en de aan- en verkoopkosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden. Er zijn in enkele gevallen tijdvensters van enkele maanden tussen trades waarin dit halfautomatische handelssysteem geen signalen genereert en, afhankelijk van de marktsituatie, worden dan één of meer inline-warrants met de DAX of een DAX-aandeel als onderliggende waarde met een relatief laag risico tussentijds in de portefeuille opgenomen, zodat er ondertussen toch nog een klein rendement kan worden behaald. Houd er echter rekening mee dat alle informatie niet opgevat dient te worden als beleggingsadvies of koopaanbeveling, aangezien ik een professionele handelaar ben en geen erkende beleggingsadviseur. Op het wikifolio.com-platform vindt u ook enkele wikifolio's die lang geleden gesloten zijn. Deze zijn slechts enkele maanden gebruikt voor testdoeleinden en daarom heeft geen enkele belegger verliezen geleden.

 
U kunt mijn halfautomatische handelssysteem zien in de volgende screenshot, die regelmatig wordt geüpdatet en altijd is voorzien van datum en tijd. Alle signalen en de tekst met de actuele performancegegevens worden volledig automatisch gegenereerd. Een groene driehoek in de chart die naar boven wijst symboliseert een nieuw LONG-signaal, een groen vierkant is een SELL-signaal, dus daar wordt een LONG-investment verkocht. Omgekeerd symboliseert een rode driehoek die naar beneden wijst een nieuw SHORT-signaal en een rood vierkant een COVER-signaal, dus daar wordt een SHORT-investment verkocht. De prestaties van een al dan niet lopende trade en verscheidene trades in het verleden zijn te zien aan de hand van de symbolen in de chart en de tekst:

 

 

Klik gewoon op de volgende button voor alle informatie omtrent mijn wikifolio (ook ongeregistreerd) direct op wikifolio.com (in het Engels), maar u kunt hier ook terecht voor een eventuele registratie:

 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u hier de ISIN vinden die u nodig hebt voor een eventuele aankoop:
 

                                                   

 

Als u vragen of suggesties hebt, aarzel dan niet om persoonlijk met mij te chatten. Dit is dagelijks mogelijk tussen 10:00 uur en 18:00 uur CET (CET: zie hieronder). Buiten de genoemde tijden en in het bijzonder voor gedetailleerde vragen kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier:

 

                                                   

 

Veel succes met beleggen!

Stefan Hausen, professioneel trader

 

 

 

 

 

 

Op deze website vindt u tevens alle informatie over mijn andere wikifolio's:

 

 

CET

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER

GEEN INVESTERINGSADVIES

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie over de GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION, GERMAN30 AUTOSIGNAL TRADING en GLOBAL PRIME SELECTION wikifolio's. Deze informatie kan en mag geen individuele adviezen van erkende beleggingsadviseurs vervangen. De informatie met betrekking tot de GLOBAL INLINE WARRANT SELECTION, GERMAN30 AUTOSIGNAL TRADING en GLOBAL PRIME SELECTION wikifolio's vormt geen beleggingsadvies of aanbeveling.
 
RESERVERING VAN WIJZIGINGEN
 
De website-exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.
 
REFERENTIES EN LINKS
 
Deze website kan - zelfs zonder medeweten van de website-exploitant - zijn gekoppeld via een zogenaamde hyperlink van een website van een derde. Het is ook mogelijk dat hyperlinks van deze website linken naar websites van derden. In al deze gevallen is de aansprakelijkheid van de website-exploitant voor de verklaringen en inhoud op dergelijke websites die door derden worden beheerd, uitgesloten.